• Kdy: každý pátek v 16.45 hodin ve Valticích.
  • Kdy: každé pondělí v 8.30 hodin ve Vlasaticích.

Kurz je určen pro návštěvníky Bohoslužeb, kteří přemýšlejí o církevním členství, křtu, nebo přistupování k Večeři Pánově a pro každého, kdo chce přemýšlet o svém životě s Bohem, nebo má otázky týkající se církevní tradice Evangelické církve metodistické. Čtrnáct hodinových setkání v průběhu března až května.

Prostor pro výklad i diskusi. Účast na kurzu k ničemu nezavazuje. Více informací u kazatele.

Od února roku 2006 se konaly pravidelné páteční schůzky pro děti a dorost na faře ECM. Jejich náplní jsou písně, přemýšlení nad aktuálním tématem ze společnosti ve světle křesťanství a Bible. Hrajeme hry venku i uvnitř, tvoříme i pracujeme a pomáháme druhým. V roce 2010/11 jsme se scházeli v Pastelce. Od října 2011 se budeme scházet v kapli v Týně.

Od roku 2001 máme možnost se pravidelně během školní roku /dvě soboty v měsíci/ scházet s dětmi mladšího i staršího školního věku v místní sportovní hale. Pro tuto akci jsme se rozhodli, protože jsme viděli potřebu, alespoň trochu smysluplně a aktivně zaplnit sobotní odpoledne protivínských dětí. Sport je výborná i vhodná forma prevence proti nečinnosti, kdy naši mladí jen sedí a „nudí se“ na veřejných prostranstvích nebo doma.Program trvá od 16 do 18 hodin. Účastní se v průměru 10 – 20 dětí. Hrajeme fotbal, basketbal, vybíjenou, florbal. S menšími dětmi se hrají hry odpovídající jejich věku.

Na světový den autismu 2.4.2017 připravujeme speciální bohoslužbu Za sklem s tanečním vystoupením a zkušenostmi rodičů s autistickými dětmi. Srdečně zveme na 9.30 hodinu.

­