cz uk

Diakonie Evangelické církve metodistické i jednotlivé farnosti, sbory a střediska křesťanské pomoci pomáhají uprchlým před válkou na Ukrajině — i díky Vaší velmi potřebné finanční pomoci! Přispějte prosím i Vy na náš

transparentní účet Pomáháme Ukrajině — 2602129572/2010

Za Vaši podporu Vám velmi děkujeme!

 
 
 

 

Kde všude vaše peníze pomáhají? Průběžně doplňované aktuální informace naleznete níže:

 

Výzva Pomáháme Ukrajině plakát A3

Výzva Pomáháme Ukrajině — plakát A3 (pdf)
Výzva Pomáháme Ukrajině — plakát (jpg)
Výzva Pomáháme Ukrajině — formulář (word)

 

Způsob nakládání s finančními prostředky na transparentním účtu i dary ze zahraničí:

 • Priority využití prostředků reagují na měnící se a vyvíjející se situaci. Vzhledem k obtížné predikci dochází v pravidelných intervalech k upřesňování strategie
  — se zvláštním zřetelem na efektivitu i udržitelnost naší pomoci — I vzhledem k závazku, který jsme na sebe vzali ve vztahu ke konkrétním lidem v našich zařízeních, a jejich důvěře v nás vložené.

 • Hlavní prioritou je pro nás nyní zajištění a udržení pomoci těm, kteří se již svěřili do rukou naší Diakonie, farností i středisek, a rozšíření a kontinuita této pomoci. Nezapomínáme ani na přímou humanitární pomoc směřující na Ukrajinu, kde považujeme za důležité efektivně využít synergie s naší rusky mluvící farností
  a přímých kontaktů na Ukrajinu i znalosti místního terénu.

 • Na základě dosavadního reálného provozu probíhá vyčíslování nákladů na provoz uprchlických zařízení zřizovaných Diakonií. Výhledově zatím očekáváme provoz těchto zařízení minimálně po dobu následujícího půl roku. I kdyby válka skončila ihned, obnova Ukrajiny i potřeba uprchlých setrvat v zahraničí potrvá delší dobu.

 • I s tímto zřetelem převádíme část prostředků přímo do Diakonie ECM — na operativně vyčleněný účet vyhrazený pro zajištění provozu našich uprchlických zařízení, a pro možnost dlouhodobějšího plánování a organizace této pomoci.

 • Diakonie ECM se snaží využít též veškerých aktuálních možností finanční podpory uprchlým před válkou ze strany státu. I přes vládní mediální obraz zatím ne vše funguje tak, jak je deklarováno. Diakonie se též snaží o provázání našich zařízení s příslušnými městskými samosprávami a získání jejich hmotné i nehmotné podpory.

 • Naše farnosti i střediska křesťanské pomoci nezištně a operativně reagují na potřebu pomoci v místě jejich působení. Jedná se i o farnosti, které samy o sobě obtížně hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. V jejich pomoci uprchlým před válkou je tedy bude nutné též střednědobě i dlouhodobě podpořit.
 • Konkrétní finanční toky a využití finančních prostředků momentálně schvaluje ředitel Diakonie ECM spolu s předsedkyní Rady oblasti ECM a vedoucím kanceláře Rady oblasti ECM. Kontaktní osobou pro shromaždování případných žádostí farností, sborů a středisek křesťanské pomoci o finanční podporu v rámci transparentní sbírky je Světlana Mašková — Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 • Veškeré vybrané prostředky jsou účelově vázány na pomoc Ukrajině. Kdyby nastala neočekávaná příznivá situace a nebylo zapotřebí dále financovat pomoc zde v Česku ani humanitární zásilky, jakékoliv případné zbylé finanční prostředky by ve spolupráci s ukrajinskou metodistickou církví šly přímo na obnovu Ukrajiny.

 • Děkujeme Vám za Vaši důvěru, se kterou nám svěřujete své finanční prostředky pro pomoc potřebným. V této i pro nás nové situaci se snažíme se o co nejefektivnější i promyšlenou pomoc s dobrým a rychlým výsledkem. Děkujeme též za Vaši shovívavost při postupném upřesňování a ladění nastavených procesů a hledání nejefektivnější formy pomoci.
  Vaší důvěry si velmi vážíme.
­