Modlitebné predmety – máj / květen 2022

1. – 7. 5.

Bratislava – Elim

Náš zbor pozorne sleduje dianie ohľadom budúcnosti a zmien, ktoré sa týkajú našej denominácie. Preto tentokrát využívame aj tento priestor na výzvu k modlitbám za túto oblasť namiesto našich potrieb.

Pridajte sa k nám v modlitbách 

- za predstaviteľov ECM na všetkých úrovniach, 

- za blížiacu sa Centrálnu konferenciu, kde sa bude rozhodovať o mnohých dôležitých veciach, 

- za voľbu biskupa, 

- za múdre rozhodnutie ohľadom krajín, ktoré sa nechcú stať súčasťou budúcej teologicky hybridnej metodistickej cirkvi (tzv. tradičné oblasti alebo konferencie). 

Modlime sa za pokojné rokovania a rozhodovanie v pravde a v láske na oboch stranách.

Gabriella Kopas

Protivín

Prosíme o přímluvné modlitby za naše tři sbory protivínské farnosti.

Protivín

- oprava střechy fary

- návrat lidí, těch, kteří od Krista odešli

- příchod nových lidí ke Kristu

- dostatek financí na vše potřebné

- zdraví členů sboru, hlavně těch starších

- dotek Božího ducha mužů, kteří se účastní šachového klubu

Týn nad Vltavou

- oprava bytu v Týně – kaple

- příprava na Noc kostelů

Vimperk

- dokončení rekonstrukce sborové budovy ve Vimperku, především za řešení kanalizace s Městem Vimperk (brzká realizace, aby se mohly uskutečnit letní plánované akce)

- začlenění uprchlíků z Ukrajiny do sborového života

- plánování letních akcí (softballový a anglický kemp)

- oheň do našich srdcí, vytrvalost a věrnost; modlíme se za lidi, kteří se vzdálili

Richard Novák

8. – 14. 5.

Gerlachov

Predovšetkým sa modlíme za priestory, nakoľko nám končí zmluva v decembri 2022.

Prechádzame cez ťažké obdobie, keď je vnímať akoby rozdelenie v zbore a preto prosíme o modlitby za jednotu.

A samozrejme modlitby za mládež, ktorá je roztrúsená a snažíme sa aby boli znovu pritiahnutí Kristom.

Peter Mazúr

Slaný

Během letošního léta má dojít ke změně odpovědného kazatele. Nebylo dosud úplně jasné, jaké bude budoucí postavení farnosti, sboru. Vlastně jsme ani pro letošek nesestavili vizi farnosti, sboru. Teď už to víme. Je důležité, abychom fungovali jako aktivní sbor s důrazem na evangelizační aktivity. Prosíme o Boží moudrost a vedení. A děkujeme všem, kdo se za nás přimlouvají.

Josef Červeňák

15. – 21. 5.

Výročná konferencia

VK českej a slovenskej oblasti sa bude konať už 84. krát, tento rok v Bratislave v dňoch 20. – 22. 5. 2022. Prosíme o modlitby za prípravy na konferenciu. Prosme za duchovných i delegátov, ktorí budú cestovať, niektorí zďaleka, iní z bližšia, ale pre všetkých chceme vyprosovať Božie požehnanie a ochranu počas cesty. Prosíme o múdrosť a pokoj počas rokovaní, o Božie vedenie pre slúžiacich Slovom a prítomnosť Ducha svätého. Túžime prežiť radosť zo spoločenstva jeden s druhým, obnovu a dotyk Božej moci počas bohoslužieb a modlitieb. Tento rok sa budeme obzvlášť modliť za Ukrajinu, za nastolenie mieru, za obnovu krajiny, potešenie a povzbudenie pre ľudí, ktorí mnohé stratili za posledné týždne. Prebehne i zbierka na Ukrajinu - prosme o štedrosť darcov a vedenie pre tých, ktorí finančnú podporu prevezmú, aby i napriek tomu, že to možno bude len kvapka v mori, tieto peniaze dali tam, kde to ľudia najviac potrebujú.

Lenka Procházková

22. – 28. 5.

Michalovce

Vďační sme za uvoľnenie opatrení, za všetkých dobrovoľníkov a ochotných darcov, ktorí sa zapojili do pomoci núdznym z Ukrajiny.

Prosíme o našu mládež a dorast, aby rástli vo viere a v poznaní Pána.

Prosíme o múdrosť ako sa prezentovať v meste a na jarných trhoch v Michalovciach 29. a 30. 4. 2022 

Svetlana Kömíves Francisti

Tachov

Modlíme se

- za děti a mladé lidi, co přicházejí na naše aktivity, aby byli otevření zvěstování o Pánu Ježíši

- za děti a mládež vyrůstající ve sboru, aby se plně odevzdali Bohu a vytrvali v tom

- za všechny služebníky a věrné sloupy, aby je Bůh posiloval a dával jim radost

- za duchovní štít proti pokušením a nesvárům

Jana Daněčková

29. 5. – 4. 6.

Pezinok

Prosíme a očakávame obnovenie stretávaní.

U jednej rodiny máme ubytovanú matku s deťmi z Ukrajiny. Ďakujeme a modlíme sa za Boží dotyk aj pre nich.

Luboš Tagaj

Praha 2

Děkujeme za to, že náš sbor je pro členy a přátele sboru duchovním domovem a podporují jej svými dary, účastí a modlitbami.

Prosíme za ty, kdo nemohou přicházet osobně a jsou s ostatními ve sboru spojeni pomocí přímých přenosů bohoslužeb, prostřednictvím dopisů, telefonátů a návštěv. Prosíme za skupinku seniorů. Zejména prosíme za střední generaci, ta bývá v modlitbách zanedbávána a přitom se také potýká s mnohými problémy – jak zvládnout rodinu, zaměstnání a sborový život; potřebují moudrost a dostatek sil. Prosíme za mládež a za děti.

V neděli před bohoslužbou se scházíme k modlitbám za svou farnost a za ECM v Česku a také za službu křesťanů ve světě.

Jana Křížová

Modlitby za církev – modlitební štafeta

Jeden sbor se modlí za celou církev. Rozpis na rok 2022:


První neděle   Farnost

01.05.2022       Protivín

08.05.2022       Praha - Horní Počernice

15.05.2022       Plzeň - Maranatha

22.05.2022       Bratislava - Elim

29.05.2022       Plzeň – Lochotín

05.06.2022       Bratislava - Staré Mesto

12.06.2022       Třeboň

19.06.2022       Litoměřice

11.09.2022       Jihlava

18.09.2022       Mikulov

25.09.2022       Partizánske

02.10.2022       Praha - Strašnice

09.10.2022       Brno

16.10.2022       Praha 2


­