Dvousemestrální studijní program je určen pro zájemce o duchovenskou službu, kteří nemají vysokoškolské vzdělání teologického směru. Předpokladem přijetí ke studiu je absolutorium Studijního programu pro laiky – modul A.

Absolvování Studijního programu pro laiky – modul B je nutným předpokladem (nikoli automaticky zárukou) pro ustanovení do pozice lokálního kazatele Evangelické církve metodostické v České a Slovenské oblasti.

Studijní program je tvořen kurzy:

  • Liturgika (Základní přehled o historii, teologii a tradičním uspořádání křesťanské liturgie. Seznámení se s liturgickými formuláři ECM, jejich porozumění a osvojení si základní dovednosti, jak s nimi pracovat.)
  • Řád (Základní znalost a schopnost orientovat se v Řádu ECM.)
  • Křesťanská výchova v církvi (Základní přehled o historii, teologii a formách křesťanského vyučování v církvi. Formy a obsah katecheze v ECM – zejména křestní katecheze, katecheze dětí v rámci nedělních besídek, katecheze, která předchází uzavření manželství, katecheze při vstupu do vyznávajícího členství v ECM, apod.)
  • ECM v rodině křesťanských církví (Základy ekleziologie a ekumeniky, místo ECM v rodině křesťanských církví.)

Všechny čtyři předměty jsou ukončeny zkouškou.

­