Ve Westminsteru se v těchto dnech koná generální synoda anglikánské církve (Church of England, CoE). Jedním z hlavních témat letošního setkání tohoto nejvyššího orgánu CoE je diskuse o znovusjednocení s církví metodistickou. Představitelé této církve, která vznikla v 18. stol. nejdříve jako reformní hnutí uvnitř anglikánské církve, v pátek na shromáždění vystoupili a vyslovili se pro obnovení společenství. Např. sekretář Metodistické konference Gareth Powell hovořil o „pohoršlivém rozdělení“, které brání nejen misijní práci, ale narušuje „svědectví o Kristu, schopnost žít podle obrazu Božího a nechat skrze nás efektivně proudit Ducha Svatého“.
Většina účastníků synody se vyslovila pro toto sjednocení. Pro bylo 290 z nich, proti 59 a 24 nehlasovalo. Kritické hlasy zaznívaly především od zástupců tzv. anglo-katolických farností sdružených v organizaci Anglican Catholic Future. Tito konzervativci vyslovovali obavy, že sjednocení není možné bez opuštění některých základních principů anglikánství.
Spornou otázkou bylo zvláště přijetí metodistických duchovních, kteří nebyli ordinováni v apoštolské posloupnosti tak, jak ji anglikáni rozumějí. Noví duchovní by již přijímali svěcení od anglikánských biskupů, stávající pastoři by však měli výjimku a mohli by v anglikánské církvi sloužit i bez tohoto svěcení. Představitelé CoE o tomto kompromisu hovoří jako o „únosné anomálii“.
Po té, co sjednocení schválila anglikánská strana, je řada na metodistech, kteří by o sjednocení měli rozhodnout na konferenci v létě.
Podle zprávy na Christian Today ze dne 8. 2. 2018, zde.

převzato z http://info.dingir.cz/2018/02/anglikani-schvalili-sjednoceni-s-metodisty/

Sedmdesátka - nám. Republiky 70. Klub s občerstvením, knihami a klidnou atmosférou otevřen od pondělí do čtvrtka od 10 do 17 hodin. Vstup volný.

Pravidelný program přes týden:

Pondělí, úterý a středa od 10 do 12 hodin – mateřský klub Krteček

Každé první a třetí úterý od 19 do 21 hodin – výuka angličtiny s rodilým mluvčím

Čtvrtek od 16 – 18 hodin – dílna plná nápadů

Čtvrtek od 19 hodin – literárně diskusní čajovna.

Pátek od 16 do 18 hodin – Royal Rangers.

Pátek od 18:30 do 20:30 hodin – Fusion – rock popový mládežnický sbor s kapelou

Neděle od 10 do 12 hodin – bohoslužby Evangelické církve metodistické.

Neděle od 17 do 19 hodin – setkání mládeže ve věku 14 až 20 let.

Témata literární čajovny v únoru:

- 1. 3. – Petr Vaďura čte z povídek Jevgenije Zamjatina.
- 8.3. – Pavel Řepa čte Štýřickou kroniku Karla Hudce..
- 15.3. – Rudolf Tomšů čte z eseje Karla Kosíka Lumpenburžoazie a vyšší duchovní pravda.
- 22.3. – Miroslav Bísek čte z knihy Bena Carsona Zlaté ruce.
- 29.3. – připomínka židovské sederové večeře s četbou z Pesachové hagady.

Začátky v 19 hodin, občerstvení od 18:30, vstup na akce je volný.

Sedmdesátka - nám. Republiky 70. Klub s občerstvením, knihami a klidnou atmosférou otevřen od pondělí do čtvrtka od 10 do 17 hodin. Vstup volný.

Pravidelný program přes týden:

Pondělí, úterý a středa od 10 do 12 hodin – mateřský klub Krteček

Každé první a třetí úterý od 19 do 21 hodin – výuka angličtiny s rodilým mluvčím

Čtvrtek od 16 – 18 hodin – dílna plná nápadů

Čtvrtek od 19 hodin – literárně diskusní čajovna.

Pátek od 16 do 18 hodin – Royal Rangers.

Pátek od 18:30 do 20:30 hodin – Fusion – rock popový mládežnický sbor s kapelou

Neděle od 10 do 12 hodin – bohoslužby Evangelické církve metodistické.

Neděle od 17 do 19 hodin – setkání mládeže ve věku 14 až 20 let.

Témata literární čajovny v únoru:

- 1. 2. – Jiří Dědeček představí své překlady šansonů Georgese Brassense „Klejme píseň dokola“, které přednesou Pavel Řepa a Kamila Pánková.
- 8.2. – Rudolf Tomšů přeložil a čte rozhovor s německým autorem mnoha bestsellerů Richardem Davidem Prechtem o naší budoucnosti.
- 15.2. – Alena Mautnerová představuje život a dílo ilustrátora Adolfa Kašpara.
- 22.2. – Petr Vaďura čte z antiutopie Aldhouse Huxleyho Konec civilizace.

Začátky v 19 hodin, občerstvení od 18:30, vstup na akce je volný.

Ekumenická slavnost 1

­