Manželství přijímáme jako dar od Boha. Je to posvátný svazek mezi mužem a ženou. Manželé mají spolu žít v lásce, oddanosti a věrnosti a mají se vzájemně podpírat.

Křesťanské manželství je svatá smlouva, která zrcadlí smlouvu křestní. Je uzavřena mezi mužem a ženou, před Boží tváří a za přítomnosti svědků a rodiny.

Svatební bohoslužba je určena snoubencům, kteří si své manželství přejí slavnostně uzavřít v rámci křesťanské bohoslužby.  Její struktura odpovídá nedělním bohoslužbám, takže její součástí je i zvěstování slova, modlitby a chvály. Průběh svatební bohoslužby vyjadřuje skutečnost, že v křesťanském manželství jsou muž a žena rovnocennými partnery a do manželství vstupují z vlastní vůle. Všichni přítomní jsou pozváni, aby se podíleli na požehnání snoubencům a jejich manželství, spojili se v modlitbě a chvále. Součástí svatebního obřadu může, ale nemusí být večeře Páně.

Před uzavřením manželství jsou snoubenci pozváni k účasti na setkáních, při nichž s nimi kazatel probírá jak praktické otázky budoucího manželského života, tak biblické texty týkající se vztahu mezi mužem a ženou. Pokud žádají o svatební obřad a uzavření nového manželství již rozvedení lidé, je součástí předmanželské přípravy i rozhovor o důvodech ztroskotání původního manželství, při nichž jsou snoubenci vedeni k sebereflexi.

­