Ekumenický lekcionář (Revised Common Lectionary 1992) předkládá kalendář a rozvrh doporučených biblických čtení, a to v tříletém cyklu. Čtení (perikopy) jsou naplánovány pro každou neděli a svátek, obvykle po jednom čtení ze Starého zákona, žalmů, epištol a evangelií. Rozvrh pokrývá pravidelné nedělní bohoslužby. Lekcionář tak nabízí používat Písmo při bohoslužbách podle určitého systému.
Lekcionář se řídí strukturou církevního roku. V průběhu roku slaví církev tajemství naší víry: život, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Základem je den Páně (neděle) jako první den týdne, kdy si připomínáme Kristovo vítězství nad hříchem a smrtí. Každý rok zahrnuje dva sváteční cykly: Advent-Vánoce-Epifanie (Zjevení Páně) a Půst-Velikonoce-Letnice. Po dnech přípravy (adventní a postní období) následují v každém cyklu svátky (Vánoce–Epifanie a Velikonoce–Letnice).

Lekcionář lze použít jako nástroj při plánování a vedení bohoslužeb. Pomáhá sborům slyšet celé poselství Písma. Jeho obliba i hojnost používání jak metodisty, tak i ostatními církvemi, svědčí o jeho významu.


Aktualizovaný ekumenický lekcionář v angličtině je k dispozici na internetu: https://www.umcdiscipleship.org/worship/lectionary-calendar

Česká verze ekumenického lekcionáře 2021 (pdf)

Nedělní římskokatolické biblické liturgické texty a čtení na každý den v týdnu, včetně komentářů: http://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/

 

­