Rada oblasti vyhlašuje Velikonoční sbírku ve prospěch Diakonie Evangelické církve metodistické. Výtěžek sbírky použijeme k Podpoře diakonických projektů farností, sborů a středisek křesťanské pomoci ECM.

více zde (pdf)

Obtížné oddíly Starého zákona

Ve Starém zákoně můžeme najít mnoho oddílů, příběhů či údajů, které jsou pro nás těžko srozumitelné, znepokojují nás, ba někdy nás dokonce pohoršují.
Někdy se v něm píše o různých krutostech, podlostech či nemravnostech, aniž by byly výslovně kritizovány, natož rozhodně odsouzeny. A někdy jsou dokonce krutosti a podlosti připisovány samému Bohu.

(začátek v 19:00, občerstvení od 18:30, vstup volný)

  • 30.3. – Rudolf Tomšů uvádí záznam koncertu Jonase Kaufmanna nazvaného Berlín 1930

  • 6.4. – Pavel Řepa čte Apokryfy Ilji Hurníka

  • 13.4. – Petr Vaďura uvádí sederovou večeři na Zelený čtvrtek

  • 20.4 – Stanislav Minárik čte z knihy Richarda Feymana TO nemyslíš vážně

  • 27.4. – Rudolf Tomšů čte z knihy vynálezců Járy Cimrmana, J. Šebánka a K. Velebného Byli jsme a buben

  • Kdy: každý pátek v 16.45 hodin ve Valticích.
  • Kdy: každé pondělí v 8.30 hodin ve Vlasaticích.

Kurz je určen pro návštěvníky Bohoslužeb, kteří přemýšlejí o církevním členství, křtu, nebo přistupování k Večeři Pánově a pro každého, kdo chce přemýšlet o svém životě s Bohem, nebo má otázky týkající se církevní tradice Evangelické církve metodistické. Čtrnáct hodinových setkání v průběhu března až května.

Prostor pro výklad i diskusi. Účast na kurzu k ničemu nezavazuje. Více informací u kazatele.

­