Modlitby za církev – Modlitební štafeta

Všichni za jednoho, JEDEN ZA VŠECHNY. 

Za co se budeme modlit? 

Za to, aby ECM v Česku a na Slovensku naplňovala své poslání - důvod, proč jsme tady - totiž: aby získávala učedníky pro Ježíše Krista. To je naším cílem a to je cílem modliteb v rámci „Modliteb za církev“. 

Konkrétněji za... 

 • Naše FARNOSTI, (a jejich) střediska křesťanské pomoci, školky a školy, misijní týmy... 

 • Různé OBLASTI PRÁCE s misijním nábojem - práce s dětmi a mládeží, chvály, evangelizace, publikační činnost, sdílení obsahu v online prostoru, pomoc potřebným... 

 • Naše VZTAHY uvnitř církve i s ostatními částmi Kristova těla. 

Jakým způsobem? 

 • V týdnu T cíleně přidáme do všech pravidelných aktivit sboru „modlitby za církev“. Není třeba vytvářet zvláštní setkání, ale možné to je. 

 • Ideálně přípravný tým předem naplánuje, jakým způsobem „Modlitby za církev“ ve farnosti představí, vybere a navrhne konkrétní modlitební okruhy a oznámí místa, kde bude možné se do modliteb zapojit.  

 • Představení proběhne všemi zaběhnutými způsoby - pomocí elektronických zpravodajů, časopisů… a samozřejmě na nedělních bohoslužbách, kdy na danou farnost přijde řada (kdy přebere štafetu modliteb). 

 • Tým také zajistí "zpětnou vazbu" (asi následující neděli nebo jak uzná za vhodné, aby bylo funkční) - prostor pro sdílení toho, co lidé na modlitbách přijali; co jim Pán zvláštním způsobem položil na srdce; rozsouzená prorocká slova… Tuto zpětnou vazbu vhodným způsobem rozšíří dalším členům štafety (farnostem). 

 • Nic není předepsáno - jenom termín a hlavní zaměření (cíl) modliteb. Na každé farnosti to bude probíhat jinak a v tom je síla (potenciál). Sdílenou zpětnou vazbou se můžeme inspirovat navzájem. To, že jsme součástí velkého a slavného Božího díla - konkrétně služby Evangelické církve metodistické - bychom měli i díky těmto modlitbám silněji prožívat.  

Rozpis:

Od neděle

Modlí se

06.06.2021

Brno

13.06.2021

Bratislava-Staré Město

20.06.2021

Maranatha

6. – 12. 6.

Ženy

Jsme vděčné za to, že Bůh s námi počítá v rozmanitých rolích jako kamarádky, společnice, dcery, matky, babičky, sestry ve sboru; a také v našich povoláních, zaměstnáních v roli kolegyně.

Prosíme o Boží vedení, požehnání a posilu v tom, k čemu jsme povolány, ať už v rodině, na pracovišti nebo v církvi. Kéž jsme jedna druhé oporou.

Prosíme o Boží pomoc pro ženy, které jsou ve svých zemích stále ještě považovány za méněcenné, za spotřební zboží, za majetek mužů.

Prosíme o Boží moudrost pro ženy, které se ujímají svého poslání, aby se nesnažily zaujmout roli mužů, ale byly jim partnerkami – pro prospěch všech.

Jana Křížová

Trnava

Vďačnosti:

 • Bohoslužby prebiehajú počas nedele viac krát: vďaka za ochotných služobníkov a za to že sa postupne skoro všetci členovia vracajú a zúčastňujú zhromaždení.

Prosby:

 • za našu ochotu sa nechať napĺňať a viesť Duchom svätým,

 • za tých, čo sa pripravujú na krst.

Luboš Tagaj

13. – 19. 6.

Muži

Modlete se za

 • dorůstající a mladé muže, aby mohli dosáhnout plné dospělosti v životě i v Kristu

 • muže ve středním věku, aby dokázali správně vést rodinu, nebo pokud jsou singl, měli moudrost, jak s tímto darem naložit

 • muže v nejlepších letech, kteří procházejí krizí nebo bilancují prožité zkušenosti, aby se neohlíželi, co je za nimi, ale směřovali k tomu, co je před nimi

 • muže v plném věku, aby dokázali děkovat za to, co jim v životě Hospodin dopřál a mohli v klidu a moudrosti očekávat nový věk

Modlete se za muže, aby se ujali své role podle Ef 5,21-33; 1K 1,7; Ti 2,2.

Petr Konopík

Bratislava – Elim

Milé sestry, milí bratia v Kristovi,

Pridajte sa k nám v ďakovných modlitbách za všetky príležitosti k duchovným rozhovorom počas uplynulých týždňov. Za to, že Pán otvára nové možnosti a príležitosti k svedectvám. Ďakujeme mu za Jeho vedenie a za to ako sa k nám prihovára cez svoje Slovo a rôzne iné kanály. Sme vďační za dar spoločenstva, vzájomnú podporu bratov a sestier, Božej rodiny. Čerpáme z tohto daru denne a vnímame to ako nezaslúženú milosť a veľké bohatstvo.

Budeme radi, ak sa budete spolu s nami prihovárať za obyvateľov Bratislavy a okolia, našich kolegov, priateľov a známych, ktorým denne svedčíme slovom i skutkom.

Modlime sa spolu aj za ďalšie smerovanie nášho zboru, za nové spôsoby služby, ktorými by sme mohli dostať dobrú správu o Ježišovi aj tam, kde sa nám to doposiaľ nepodarilo zasiať. Chceme zasievať bohate a široko, ako dobrý rozsievač v evanjeniu. Veríme, že Pán dá vzrast včas a spôsobí rast týchto semienok pre svoju slávu.

Sme vďační za modlitebné spoločenstvo s Vami. Pán Vám žehnaj.

Gabriella Kopas

20. – 26. 6.

Senioři

Prosíme a modlíme se za všechny naše seniory, aby s plnou důvěrou v Pána Boha a nadějí s přibývajícím zlepšení epidemiologické situace se opět mohli zapojit do běžného sborového života, obnovit setkávání v seniorských skupinkách a povzbuzovat se tak navzájem při společných modlitbách.

Prosíme o požehnání za kurz seniorů na Poušti, který je pro účastníky velkým povzbuzením do dalších dnů.

Jiří Novák

Bratislava – Staré Mesto

Ďakujeme, že napriek dlhotrvajúcemu zákazu stretávania sme mali možnosť sa stretávať aspoň v online priestore. O to viac sme vďační za opätovnú možnosť mať bohoslužby naživo. Modlime sa za to, aby sa nám podarilo dobre nanovo rozbehnúť zborové aktivity a zároveň prosíme o múdrosť ako slúžiť novým spôsobom v prichádzajúcej postcovidovej dobe.

Ďakujeme za príležitosť zapojiť sa aj s niektorými mládežníkmi zo zboru do ekumenickej služby vydávania jedla ľuďom bez domova. Modlíme sa za pokračovanie tejto služby, ale i za prácu s deťmi a mládežou (nielen) v našom zbore. Nech z detí a mládežníkov z nášho zboru povstanú horliví nasledovníci Pána Ježiša a Jeho služobníci.

Štefan Rendoš

27. 6. – 3. 7.

Prázdniny

Děkujeme Bohu, že

 • má moc zlé změnit v dobré (Josef a jeho bratři) a to i v souvislosti s epidemií, která změnila naše životní jistoty

 • v uplynulém složitém období podpíral rodiče i učitele a posiloval je v těžkých úkolech

 • děti nejsou na okraji jeho zájmu

 • máme v církvi možnost jim sloužit

 • je množství  dospělých ochotných darovat svůj čas dětem

 • máme dospělé, kteří jsou inspirací a příkladem života v Ježíši Kristu

Přimlouváme se, aby

 • prázdninový čas byl skutečným odpočinkem pro všechny, kdo o děti pečovali během roku

 • všechny tábory a prázdninové akce pro děti byly pod Boží ochranou

 • dospělí měli dostatek trpělivosti, moudrosti a touhy dětem předávat své zkušenosti s Boží láskou

 • děti tuto Boží moc a lásku mohly poznávat a přijímat

 • při rozhodování a hledání svých životních priorit byly chráněny před zlými vlivy a obklopovaly je lidé jako vzory hodné následování

Alena Procházková

Gerlachov

Prosíme i naďalej o modlitby za vzťahy a zotrvanie vo viere.

Peter Mazúr

 

­