Tisková zpráva — Praha, 30. 10. 2023

Ekumenická rada církví v ČR se znepokojením sleduje současnou situaci v Izraeli a na Blízkém východě a vyjadřuje svou blízkost v modlitbě všem, kdo v jejím důsledku nevinně trpí.

Zásadně odsuzuje antisemitismus, terorismus a projevy nenávisti, ke kterým došlo a dochází v souvislosti s napadením Státu Izrael islamistickým hnutím Hamás 7. října 2023. Ekumenická rada církví je vděčna, že má ve svém středu jako člena pozorovatele i Federaci židovských obcí, se kterou po mnoho let rozvíjí plodnou spolupráci v mnoha oblastech své činnosti. Tím spíše se nás dotýká, když jsou Židé, naši starší spolubratři ve víře v Boha, terčem násilí a projevů nenávisti, jak v Izraeli, tak jinde ve světě, včetně naší země.

Odmítáme zpochybňování či relativizaci teroristického útoku proti izraelským civilistům a odsuzujeme šíření dezinformací, kterého jsme v souvislosti s ním svědky. Pamatujeme v modlitbě na všechny oběti a jejich blízké, prosíme Boha za mír a zastavení utrpení všech nevinných civilistů bez rozdílu, zároveň však trváme na tom, že morální odpovědnost za konflikt nese v první řadě agresor.

Ať Hospodin obnoví svůj mír, modlíme se slovy žalmu 29: „Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.“

Řídící výbor Ekumenické rady církví

­