ivana proch

Přijměte prosím pozvání od bratra biskupa Streiffa k účasti na slavnostní bohoslužbě u příležitosti

pověření farářky Mgr. Ivany Procházkové, Th.D. úřadem superintendenta
a rozloučení se s bývalým superintendentem Mgr. Petrem Procházkou.

Bohoslužba se bude konat v modlitebně Evangelické církve metodistické, Ječná 19, Praha 2, 

v pátek dne 21. května 2021 od 18 hodin.

(Přesunuto z původně plánovaného termínu v lednu 2021.)

 

Doufáme, že aktuální koronavirová situace již dovolí uspořádání akce.

Aktuální informace prosím sledujte na této stránce.

 

­