POSTAVME SE ZA VÍRU A SVOBODU

Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou kdekoli ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Červeným světlem bývají nasvíceny památky a veřejné stavby.
Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se v tentýž den koná na dalších místech ve světě, mimo jiné v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, ale i na Filipínách.

Více na www.cervenastreda.cz

Červená středa v Praze 27.11.2019

 

­