ZamekIII

Na podzim minulého roku se v předzámčí na Křovinově náměstí začal realizovat projekt obnovy zeleně spolufinancovaný z grantu hlavního města Prahy. Na dosud opomíjený prostor vstoupily pily, krumpáče a nakonec svou těžkou botou i opásaný bagr. Lačně se zaryl do rybniční prsti a dal tak prostor k pokládání základů opěrné zídky. K tomuto stroji se kromě zkušených profesionálů připojila také řada dobrovolníků z řad obyvatel areálu a členů Hornopočernické farnosti. Chopili se nástrojů a již se za nimi začalo prášit. V počátcích obnovné činnosti padly za oběť staré dřeviny v čele s přerostlou hroutící se břízou, dále pak další křoví a plevel, které po léta nepoznaly ruku zahradníkovu. Když vše bylo očištěno a připraveno, bagr měl své vykopáno, počaly se stav

ební práce. Byla posílena zídka v bezprostřední blízkosti studánky, jež svou vláhou sytí rybníček a posléze Jírenský potok. V blízkosti zdí zámku byla zem pokryta drobným kamením, aby jarním a podzimním bahnům byla vytknuta mez. Dále pak byl svah obohacen stupni, na kterých bude možné usednout a ponořit se do dramat, které bude čas od času poskytovat vzniklý přírodní amfiteátr. Návštěvníci této nově upravené tišiny, ať již přijdou z areálu samého či z jiné části Horních Počernic, se budou moci kochat nejen azurem zračícím se na hladině rybníčka, ale i příležitostným divadlem nastavujícím nám zas jiné zrcadlo. Pohled z nově vzniklých stupňů bude v létě ještě obohacen rozličnou flórou, kterou správci zámku plánují zasadit v druhé fázi projektu.

Jaro 2018:
Ve svahu nad studánkou byla vysazena kvetoucí převislá višeň. Pohled na velké plochy zdi rozčlenily střídavě zasazené keře muchovníku Rainbow Pillar a červeně kvetoucí vajgélie. Mezi břehem a zdí byl vysazen sloupovitý jinan Ginkgo biloba a na protějším břehu liliovník Liriodendron tulipifera. Stávající jedlovec byl doplněn výsadbou okrasných keřů červeně kvetoucího kdoulovce a převislou sakurou s něžnými bílými květy. U severozápadní zdi jsou vysazeny javor a další keře. Na březích rybníku vznikly záhony různých nenáročných trvalek s vhodnou kombinací tvarů a barev.
Revitalizace tak dala vzniknout příjemnému místu (locus amoenus) pro oddych a odpočinek. Navržená zeleň bude plnit hygienickou, estetickou a psychoterapeutickou funkci, dále přispěje také ke zlepšení mikroklimatu blízkého okolí.

Mgr. Libor Duchek z ústředí Evangelické církve metodistické

­