Sedmdesátka - nám. Republiky 70. Klub s občerstvením, knihami a klidnou atmosférou otevřen od pondělí do čtvrtka od 10 do 17 hodin. Vstup volný.

Pravidelný program přes týden:

Pondělí, úterý a středa od 10 do 12 hodin – mateřský klub Krteček

Každé první a třetí úterý od 19 do 21 hodin – výuka angličtiny s rodilým mluvčím

Čtvrtek od 16 – 18 hodin – dílna plná nápadů

Čtvrtek od 19 hodin – literárně diskusní čajovna.

Pátek od 16 do 18 hodin – Royal Rangers.

Pátek od 18:30 do 20:30 hodin – Fusion – rock popový mládežnický sbor s kapelou

Neděle od 10 do 12 hodin – bohoslužby Evangelické církve metodistické.

Neděle od 17 do 19 hodin – setkání mládeže ve věku 14 až 20 let.

Témata literární čajovny v prosinci:

- 7.12. – Prof. Jiří Holý vypráví o osudu básníka Konstantina Biebla a vysvětluje konec surrealismu v Čechách – s ukázkami Bieblových básní.
- 14.12. – Pavel Řepa čte sportovní povídky Oty Pavla.
- 21.12. – Rudolf Tomšů představuje adventní koncert z drážďanské Frauenkirche.
- 28.12. – Petr Vaďura uvádí meditaci o stvoření nad filmem Terrence Malicka Cesta času.

Začátky v 19 hodin, občerstvení od 18:30, vstup na akce je volný.

Zpívánky J+J
(Program je připraven pro přátele SPŠ Tachov a všechny lidi dobré pohody, zajišťuje Stanislav Jílek, Václav Holub a Karel Johana.)
13.12.2017 – host JUDr. Petr Hrůza, advokát + hudební skupina DAV z Halže s vánočními písněmi.

Témata bohoslužeb ECM (začátky v neděli 10:00 hodin):

3.12. – téma: Advent – prorocké očekávání Izajášovo.
10.12. – téma: Advent – prorocké očekávání Ezechielovo.
17.12. – téma: Advent – prorocké očekávání Jeremjášovo.
24.12. – téma: Hospodinův služebník u proroka Izajáše.
31.12. – téma: Čas a jeho plynutí.

Mimořádné bohoslužby:
24.12. od 22 hodin: Štědrý večer.
25.12. od 17 hodin: Boží hod vánoční.
Vstup na bohoslužby je volný.

Podrobnější informace včetně záznamů literárních čtvrtků a kázání naleznete na http://www.umctachov.cz/

­