Obtížné oddíly Starého zákona

Ve Starém zákoně můžeme najít mnoho oddílů, příběhů či údajů, které jsou pro nás těžko srozumitelné, znepokojují nás, ba někdy nás dokonce pohoršují.
Někdy se v něm píše o různých krutostech, podlostech či nemravnostech, aniž by byly výslovně kritizovány, natož rozhodně odsouzeny. A někdy jsou dokonce krutosti a podlosti připisovány samému Bohu.

Po Velikonocích se na biblických hodinách začneme společně zamýšlet nad tím, co vlastně tyto oddíly chtějí říct svým čtenářům, a přesvědčíme se o tom, že i tyto velmi staré a obtížně srozumitelné texty k nám dnes mohou aktuálně promlouvat.
každé úterý 18:00 – 19:00
od 18. dubna 2017

v klubovně kostela ECM – Ječná 19 – v 1. patře
vstup volný pro všechny zájemce

­