Ve čtvrtek od 19.30 hod probíhají na faře biblické hodiny v angličtině, bez překladu do češtiny. Tématem je společné studium Písma nebo vyučování některého ze známých anglicky mluvících kazatelů.

­