Rada oblasti vyhlašuje Velikonoční sbírku ve prospěch Diakonie Evangelické církve metodistické. Výtěžek sbírky použijeme k Podpoře diakonických projektů farností, sborů a středisek křesťanské pomoci ECM.

více zde (pdf)

Obtížné oddíly Starého zákona

Ve Starém zákoně můžeme najít mnoho oddílů, příběhů či údajů, které jsou pro nás těžko srozumitelné, znepokojují nás, ba někdy nás dokonce pohoršují.
Někdy se v něm píše o různých krutostech, podlostech či nemravnostech, aniž by byly výslovně kritizovány, natož rozhodně odsouzeny. A někdy jsou dokonce krutosti a podlosti připisovány samému Bohu.

­