Týden pro hospic plakát (pdf); Mistero buffo (pdf); Nenasilná kominikace (pdf)

Do Tachova dorazí 20. října 2017 hudební skupina Augenblick (plakát pdf). Zpívá hebrejské a židovské písně a snaží se také uvést do jejich smyslu. Její složení je mnohonárodní, vedle Čechů Rostislava Tvrdíka, Michala Kitty a Tomáše Molnára zahraje Slovák Juraj Stieranka a Bělorus Aliaxander Yasiňskij.

Rostislav Tvrdík je kontrabasista, dlouholetý člen SOČRu, Státní opery, v současnosti vedle mnohých hostovských angažmá s předními soubory klasické hudby vystupuje s komorním orchestrem Musica Lucis, pracuje v souboru Musica Bohemica a je frontmanem skupiny Svatopluk, která interpretuje písně Svatopluka Karáska.

Michal Kitta je dlouholetým farářem v Hronově a také seniorem Královéhradeckého seniorátu Českobratrské církve evangelické. Spolu s Tomášem Molnárem je zakládajícím členem kapely. V mládí hrával ve skupině Děd Kaširin.

Aliaxander Yasiňki je virtuozní hráč na akordeon. Pochází z Běloruska a v Čechách dlouhodobě pobývá a dále studuje. Vedle klasické hudby je známý také ze skupiny Shum davar a dalších svých aktivit.

Juraj Stieranka pochází ze Slovenska a na jeho profesionální skvělé hře na housle je to patrné. Spolu s A. Yasiňským vystupuje, kromě dalších aktivit, také ve skupině Shum davar.

Tomáš Molnár je lídrem kapely. Je evangelickým farářem v Trutnově. Písně zpívá a doprovází je krátkým výkladem. Za zmínku snad stojí jeho aktivity z konce sedmdesátých let minulého století, kdy byl nejmladším členem undergroundového uskupení Žabí hlen.

Vystoupení Augenblicku nechce být jen prostou zábavou, ale jakýmsi hlubším poznáním. Minimálně toho, že to, co my lidé vnímáme jako smutek skrývá přehlubokou radost, a to co vnímáme vnějšně jako veselé v sobě naopak může ukrývat téměř bezedný smutek.

Augenblick o svých vystoupeních uvádí toto: Písně v hebrejštině jsou vždy biblickými texty. Jde o nápěvy předně z prostředí chasidského či tradiční židovské zbožnosti. Naděje, kterou v nich nacházíme, je, zdá se nám, hlubší podstaty, než jakou se běžně živíme.

Pár písní v jidiš, které si dovolujeme zpívat, jsou původu podobného.

Více než o naše vystoupení nám jde o setkání s posluchačem a nadto o odkázání k Věčnému. Setkání s Ním necháváme na jeho milosti, a dojde-li k němu, pak jsme vděčni.

S tím souvisí i náš název – Augenblick – Okamžik. Vše podstatné, ba právě to nejpodstatnější se děje v okamžiku, který dává smysl běhu věcí. Tím nejpodstatnějším okamžikem je právě setkání s Hospodinem. Náš název i naše muzicírování jsou odtud prosbou.

Těšíme se 21. října od 19:00 v sále Sedmdesátka, náměstí Republiky 70.

 

­