Sedmdesátka - nám. Republiky 70. Klub s občerstvením, knihami a klidnou atmosférou otevřen od pondělí do čtvrtka od 10 do 17 hodin. Vstup volný.

Pravidelný program přes týden:

Pondělí, úterý a středa od 10 do 12 hodin – mateřský klub Krteček.

Každé první a třetí úterý od 19 do 21 hodin – výuka angličtiny s rodilým mluvčím.

Čtvrtek od 16 – 18 hodin – dílna plná nápadů .

Čtvrtek od 19 hodin – literárně diskusní čajovna.

Pátek od 16 do 18 hodin – Royal Rangers.

Pátek od 18:30 do 20:30 hodin – Fusion – rock popový mládežnický sbor s kapelou

Neděle od 10 do 12 hodin – bohoslužby Evangelické církve metodistické.

Neděle od 17 do 19 hodin – setkání mládeže ve věku 14 až 20 let.

Témata literární čajovny v lednu:

- 4.1. – Jindřiška Smetanová sama doma s hudbou. Připravil Rudolf Tomšů.
- 11.1. – Petr Vaďura čte z knihy Ernsta Hemingwaye Komu zvoní hrana.
- 18.1. – Pavel Řepa čte z knihy Edgara Knoblocha Nomádi a Rusové.
- 25.1. – Helena Mašátová čte z povídek Roberta Fulghuma.

Začátky v 19 hodin, občerstvení od 18:30, vstup na akce je volný.

Farnost Evangelické církve metodistické Vás srdečně zve na Mikulášskou v úterý 5. prosince

Pozvánka zde (pdf)

Z předmluvy Daniela Ženatého:
 
Milí čtenáři, sestry a bratři v Kristu,Obalka denni cteni 2018 A
 
co výjimečného se stane v roce 2018, nevíme. Mnohé z toho bude mimo dosah našich sil. Mnohé ovšem sami ovlivníme, především tím, kolik lásky vydáme. Co výjimečného se však stalo před sto lety, v roce 1918, víme. Především skončila strašná světová válka. Utrpení pro většinu z nás nepředstavitelné. Vzniklo svobodné Československo. Později se sice rozpadlo, ale máme se rádi, Češi a Slováci. Také v církvích to tehdy začalo vřít. Výstupy z té největší, římskokatolické, vedly postupně ke vzniku Československé církve husitské. Sjednocením Evangelické církve helvetského vyznání s Evangelickou církví augsburského vyznání vznikla Českobratrská církev evangelická. Nastala svobodná doba mnoha nových počátků. Po sto letech víme, že svoboda pak po jednadvaceti letech skončila a trvalo dalších pade
sát let, než jsme se jí dočkali znovu.
 
Přeji Vám, milí čtenáři, aby Vás biblické úvahy potěšovaly i sílily pro každý nový den roku 2018. A vedly k odvaze střežit svobodu i dobrý život u nás i ve světě. To vše v moci Krista, který za nás zemřel, byl vzkříšen, sedí na trůnu a říká: „Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé“ (Zj 21,6).
 
Daniel Ženatý
 
Denní čtení objednávajte na tomto This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 

Po tajné volbě se předsedou ERC stal synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý, prvním místopředsedou superintendent Evangelické církve metodistické Petr Procházka, druhým místopředsedou superintendent Evangelické církve augsburského vyznání v ČR Marián Čop a náhradníkem předsednictva Petr Raus, 1. místopředseda Rady Církve bratrské.

Celá tisková zpráva zde (pdf)

­