Sedmdesátka - nám. Republiky 70. Klub s občerstvením, knihami a klidnou atmosférou otevřen od pondělí do čtvrtka od 10 do 17 hodin. Vstup volný.

Pravidelný program přes týden:

Pondělí, úterý a středa od 10 do 12 hodin – mateřský klub Krteček

Každé první a třetí úterý od 19 do 21 hodin – výuka angličtiny s rodilým mluvčím

Čtvrtek od 16 – 18 hodin – dílna plná nápadů

Čtvrtek od 19 hodin – literárně diskusní čajovna.

Pátek od 16 do 18 hodin – Royal Rangers.

Pátek od 18:30 do 20:30 hodin – Fusion – rock popový mládežnický sbor s kapelou

Neděle od 10 do 12 hodin – bohoslužby Evangelické církve metodistické.

Neděle od 17 do 19 hodin – setkání mládeže ve věku 14 až 20 let.

Témata literární čajovny v únoru:

- 1. 3. – Petr Vaďura čte z povídek Jevgenije Zamjatina.
- 8.3. – Pavel Řepa čte Štýřickou kroniku Karla Hudce..
- 15.3. – Rudolf Tomšů čte z eseje Karla Kosíka Lumpenburžoazie a vyšší duchovní pravda.
- 22.3. – Miroslav Bísek čte z knihy Bena Carsona Zlaté ruce.
- 29.3. – připomínka židovské sederové večeře s četbou z Pesachové hagady.

Začátky v 19 hodin, občerstvení od 18:30, vstup na akce je volný.

Zpívánky J+J
(Program je připraven pro přátele SPŠ Tachov a všechny lidi dobré pohody, zajišťuje Stanislav Jílek, Václav Holub a Karel Johana.)
21.3.2018 – hostem je Pavel Beneš podnikatel. Začátek v 19 hodin, dobrovolné vstupné na podporu Sedmdesátky.

Témata bohoslužeb ECM (začátky v neděli 10:00 hodin):

4.3. – téma: Přiznat si, co jsme zač.
11.3. – téma: Jak nežít jen pro sebe?
18.3. – téma: Potřeba spravedlnosti.
25.3. – téma: Květná neděle.

Mimořádné bohoslužby:
30.3. – od 19 hodin: Velkopáteční bohoslužba

Vstup na bohoslužby je volný.

Podrobnější informace včetně záznamů literárních čtvrtků a kázání naleznete na http://www.umctachov.cz/

­