Modlitební předměty na leden 2024

7. – 13. 1. — Alianční týden modliteb

Česká evangelikální aliance připravila program osmi večerů, které spojuje hlavní téma: Nést hojné ovoce. Na mnohých místech se budou společně modlit křesťané z různých církví. Můžeme se přimlouvat, aby jim Bůh žehnal

14. – 20. 1. — Metodistická církev ve světě a v Česku

Bratři a sestry, letošní rok bude pro naši církev rokem mnohých setkání a rozhodnutí. Na celosvětové úrovni se bude v dubnu konat Generální konference Spojené metodistické církve, jejíž některá rozhodnutí mohou zásadně změnit stávající řád a struktury církve. V září se sejde první Generální konference Globální metodistické církve, která zvolí nové biskupy a ustaví nové výroční konference. Na naší lokální úrovni nás čeká Oblastní a Výroční konference. Modleme se za volbu nové Rady oblasti a za nové obsazení komisí a výborů. Každá komise má svou agendu, kterou je třeba projednávat. Komise pro řád v současné době připravuje Konstituci, což bychom mohli definovat jako základní dokument, vyznání církve. Komise pro finance a církevní majetek připravuje finanční přehled v souvislosti se Strategií ECM 2013-2030. A na prvním místě se prosím modlete za základní poslání církve, jímž je zvěstování evangelia.  (Petr Procházka)

21. – 27. 1. — Týden modliteb za jednotu křesťanů

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference zvou k modlitbám v týdnu od 18. do 25: ledna. Letošní program připravili křesťané v Burkina Faso (západní Afrika). Země v současnosti zažívá vážnou bezpečnostní krizi, která postihuje všechna náboženská společenství a církve. Po velkém džihádistickém útoku, který byl spáchán v roce 2016, se situace ještě dramaticky zhoršila. Množí se zde teroristické útoky, bezpráví a obchodování s lidmi. Tato neutěšená bezpečnostní situace podkopává sociální soudržnost, mír i národní jednotu. Křesťané se modlí a spoléhají přitom na to, že Boží láska je silnější než násilí, které v současnosti sužuje jejich zemi.

28. 1. – 3. 2. — Kazatelé a exercicie

I letos duchovní (v rámci svého sebevzdělávání a sebepoznávání) i další zájemci, mají možnost prožít třídenní duchovní obnovu. Duchovní cvičení spočívají především v modlitbě, mlčení, přednáškách vedoucího kurzu Davida Peroutky a společných ztišeních. Zkušenost a poznání, které člověk poctivým a upřímným konáním exercicií nabývá, je cenné bohatství, které může velmi pozitivně ovlivnit mnohé v našem životě i službě. Chceme se učit lépe rozumět sobě a Bohu, rozpoznávat ve svém životě stopy Ducha a Boží vedení. Jde o cestu vedoucí k pokornému přiznání, že i naše chápání, poznání, služba má své limity. V takových okamžicích se chceme tváří v tvář tajemství ponořit do ticha. Plody duchovních cvičení jsou ale pro každého jiné a zcela osobní, protože každý člověk je jiný, neopakovatelný a ojedinělý. Bůh ho proto během doby, kdy se mu člověk ve ztišení otevírá, sám vede a dává mu přesně to, co pro svou životní cestu potřebuje. A za to se prosím spolu s námi modlete.  (Filip Jandovský)

AS

Novoroční bohoslužba 2024 kopie3

program 2023 cz kopie 2

­