Pomáháme Ukrajině a uprchlým před válkou

 • Stávající Střediska křesťanské pomoci, která provozují azylové domy pro rodiny, nebo matky s dětmi, navýšila kapacitu a ujímají se prchajících před válkou z Ukrajiny.

 • Organizujeme sbírky finanční, potravinové, materiální. Rusky mluvící sbor Agapé – Praha, jeho pastor, jeho ukrajinští i ruští členové a přátelé jsou klíčovými spojkami s lidmi na hranicích s Ukrajinou a na Ukrajině. Podobně je tomu i na ostatních sborech a farnostech, kde další členové církve a přátelé mají osobní kontakty na Ukrajinu. Organizují a sami realizují pomoc v samotné Ukrajině, na hranicích, příjezd a azyl v České republice.

 • Diakonie Evangelické církve metodistické zařizuje tři objekty (2 církevní a 1 propůjčený) s finální celkovou kapacitou cca 100 míst, které nabízíme jako azyl uprchlým před válkou na Ukrajině. První lidé se již do nich stěhují.

 • Farnosti, sbory nebo jednotlivci nabízejí a již ubytovávají ve svých prostorech, poskytují potřebnou pomoc materiální, zdravotní, finanční, sociální, duchovní apod.

 • K zajištění tohoto slouží finanční prostředky, které shromažďujeme na transparentním účtu:
  „Pomáháme Ukrajině“ č. ú. 2602129572/2010

Nahlédnutí na účet zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2602129572

Způsob nakládání s finančními prostředky: Priority využití stanovuje ředitel Diakonie ECM spolu s předsedkyní Rady oblasti ECM a vedoucím kanceláře Rady oblasti ECM. Finanční prostředky budou jednak převáděny na farnosti a střediska křesťanské pomoci ECM, které se budou přímo starat o provoz těchto objektů, a jednak vydávány na přímé nákupy potřebného materiálu přes ústředí ECM. S finančními prostředky bude nakládáno tak, aby byla zajištěna co nejefektivnější pomoc všem potřebným.

-----------------------

Pokud jako sbor, farnost, nebo jednotlivec máte

 • prostory k dlouhodobému (třeba ročnímu) bydlení

 • člověka (jednoho nebo více dobrovolníků, kteří vytvoří funkční tým), který je schopný do objektu pravidelně chodit, dohlížet na jeho provoz a zprostředkovat kontakt se státními institucemi (městem, sociálním pracovníkem, lékařem v místě), a také podle potřeby s ústředím ECM, Diakonií ECM

a chcete tento objekt nabídnout k ubytování prchajícím z Ukrajiny, pak:

 1. Obsaďte objekt dle vlastního uvážení – v tuto chvíli doporučujeme.

NEBO

 1. Využijte odkaz: https://www.pomahejukrajine.cz/ a zaregistrujte zde objekt.
  Ozvou se vám pak koordinátoři a domluví s vámi ubytování konkrétních lidí.

 

Z ústředí ECM a Diakonie ECM vás podpoříme takto:

 • poradenstvím (ředitel Diakonie ECM Karel Nyerges, T: 777 642 312)

 • finančně z účtu Pomáháme Ukrajině 2602129572/2010
  (kontaktujte paní Blanku Šimkovou This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 • informacemi, kontakty, užitečnými materiály, viz níže:

První pomoc při přijímání uprchlíků (.pdf)

Základní informace pro nově příchozí (.pdf)

Informace pro zaměstnavatele (.pdf)

 

Modlíme se za Ukrajinu

Ruský útok na Ukrajinu ohrožuje mír v Evropě a možná i na celém světě. Tahle naléhavá a postupující krize si žádá pozornost a sounáležitost společenství křesťanů celého světa. Žalm nás nabádá, ať "vyhledáváme pokoj a snažíme se o něj" (Ž 34,15), a tak vysíláme výzvu k modlitbám za lid Ukrajiny a celou tu oblast. Musí zavládnout mír.

Svědectví sestry Alliony a prosba o modlitby (.pdf)

Výzva k míru a pozvání k modlitbám (.pdf)

Průvodce modlitbami za krizi na Ukrajině (.pdf)

ERC tisková zpráva (.doc)

Týdenní modlitby ECM na březen 

 

Prohlášení Rady oblasti ECM a dalších náboženských představitelů

Rada oblasti Evangelické církve metodistické jednoznačně odsuzuje neodůvodnitelnou válečnou agresi Ruské federace vůči Ukrajině. Naše modlitby i praktická pomoc ze strany naší církve budou směřovat všem, kteří trpí a budou trpět tímto aktem násilí. Vyzýváme členy naší církve i ostatní křesťany v České republice k připojení se k modlitbám za brzké ukončení tohoto válečného konfliktu a za zmírnění utrpení obyvatel v dotčených oblastech.

V Praze 24. 2. 2022

za Radu oblasti Evangelické církve metodistické
Ivana Procházková, superintendentka

 

Rada oblasti ECM schválila a Diakonie ECM už zahájila přípravu dvou rekreačních objektů církve (Veselka a Poušť) v místa, které nabídneme jako azyl rodinám/matkám s dětmi z Ukrajiny. K tomuto účelu budou sloužit i finančním prostředky, které shromažďujeme na účtu zřízeném pro tyto účely:

„Pomáháme Ukrajině“ 2602129572/2010


Pokud máte i osobně možnost a jste ochotni nabídnout ubytování, obraťte se prosím na kancelář Rady oblasti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | +420 224 919 608.
Velice děkujeme!

PROHLÁŠENÍ RO ECM (.pdf)

Prosba o podporu pre ECM UA 2022 02 25

Ze slovenské ECM (.pdf)

Dopis Lva Schultse z rusky mluvícího sboru ECM Agapé Praha (.pdf + video)

 Pastýřský list biskupa Christiana Alsteda (.pdf)

 SpolecneFoto

 

 Záznam programu oslav 100+1 let ECM v Československu ZDE

 

 

­