Pomáháme Ukrajině a uprchlým před válkou

 • Stávající Střediska křesťanské pomoci, která provozují azylové domy pro rodiny, nebo matky s dětmi, navýšila kapacitu a ujímají se prchajících před válkou z Ukrajiny.

 • Organizujeme sbírky finanční, potravinové, materiální. Rusky mluvící sbor Agapé – Praha, jeho pastor, jeho ukrajinští i ruští členové a přátelé jsou klíčovými spojkami s lidmi na hranicích s Ukrajinou a na Ukrajině. Podobně je tomu i na ostatních sborech a farnostech, kde další členové církve a přátelé mají osobní kontakty na Ukrajinu. Organizují a sami realizují pomoc v samotné Ukrajině, na hranicích, příjezd a azyl v České republice.

 • Diakonie Evangelické církve metodistické zařizuje tři objekty (2 církevní a 1 propůjčený) s finální celkovou kapacitou cca 100 míst, které nabízíme jako azyl uprchlým před válkou na Ukrajině. První lidé se již do nich stěhují.

 • Farnosti, sbory nebo jednotlivci nabízejí a již ubytovávají ve svých prostorech, poskytují potřebnou pomoc materiální, zdravotní, finanční, sociální, duchovní apod.

 • K zajištění tohoto slouží finanční prostředky, které shromažďujeme na transparentním účtu:
  „Pomáháme Ukrajině“ č. ú. 2602129572/2010

Nahlédnutí na účet zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2602129572

Způsob nakládání s finančními prostředky: Priority využití stanovuje ředitel Diakonie ECM spolu s předsedkyní Rady oblasti ECM a vedoucím kanceláře Rady oblasti ECM. Finanční prostředky budou jednak převáděny na farnosti a střediska křesťanské pomoci ECM, které se budou přímo starat o provoz těchto objektů, a jednak vydávány na přímé nákupy potřebného materiálu přes ústředí ECM. S finančními prostředky bude nakládáno tak, aby byla zajištěna co nejefektivnější pomoc všem potřebným.

-----------------------

Pokud jako sbor, farnost, nebo jednotlivec máte

 • prostory k dlouhodobému (třeba ročnímu) bydlení

 • člověka (jednoho nebo více dobrovolníků, kteří vytvoří funkční tým), který je schopný do objektu pravidelně chodit, dohlížet na jeho provoz a zprostředkovat kontakt se státními institucemi (městem, sociálním pracovníkem, lékařem v místě), a také podle potřeby s ústředím ECM, Diakonií ECM

a chcete tento objekt nabídnout k ubytování prchajícím z Ukrajiny, pak:

 1. Obsaďte objekt dle vlastního uvážení – v tuto chvíli doporučujeme.

NEBO

 1. Využijte odkaz: https://www.pomahejukrajine.cz/ a zaregistrujte zde objekt.
  Ozvou se vám pak koordinátoři a domluví s vámi ubytování konkrétních lidí.

 

Z ústředí ECM a Diakonie ECM vás podpoříme takto:

 • poradenstvím (ředitel Diakonie ECM Karel Nyerges, T: 777 642 312)

 • finančně z účtu Pomáháme Ukrajině 2602129572/2010
  (kontaktujte paní Blanku Šimkovou This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 • informacemi, kontakty, užitečnými materiály, viz níže:

První pomoc při přijímání uprchlíků (.pdf)

Základní informace pro nově příchozí (.pdf)

Informace pro zaměstnavatele (.pdf)

 

­