Prohlášení Rady oblasti ECM a dalších náboženských představitelů

Rada oblasti Evangelické církve metodistické jednoznačně odsuzuje neodůvodnitelnou válečnou agresi Ruské federace vůči Ukrajině. Naše modlitby i praktická pomoc ze strany naší církve budou směřovat všem, kteří trpí a budou trpět tímto aktem násilí. Vyzýváme členy naší církve i ostatní křesťany v České republice k připojení se k modlitbám za brzké ukončení tohoto válečného konfliktu a za zmírnění utrpení obyvatel v dotčených oblastech.

V Praze 24. 2. 2022

za Radu oblasti Evangelické církve metodistické
Ivana Procházková, superintendentka

 

Rada oblasti ECM schválila a Diakonie ECM už zahájila přípravu dvou rekreačních objektů církve (Veselka a Poušť) v místa, které nabídneme jako azyl rodinám/matkám s dětmi z Ukrajiny. K tomuto účelu budou sloužit i finančním prostředky, které shromažďujeme na účtu zřízeném pro tyto účely:

„Pomáháme Ukrajině“ 2602129572/2010


Pokud máte i osobně možnost a jste ochotni nabídnout ubytování, obraťte se prosím na kancelář Rady oblasti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | +420 224 919 608.
Velice děkujeme!

PROHLÁŠENÍ RO ECM (.pdf)

Prosba o podporu pre ECM UA 2022 02 25

Ze slovenské ECM (.pdf)

Dopis Lva Schultse z rusky mluvícího sboru ECM Agapé Praha (.pdf + video)

 Pastýřský list biskupa Christiana Alsteda (.pdf)

 SpolecneFoto

 

­