Komunitní centrum Maják – vrácení části daru


Při ukončování činnosti centra v roce 2015 bylo kontrolními mechanismy zjištěno, že účetní KC Maják podvodnými operacemi zpronevěřila část spravovaných finančních prostředků. Díky přijatým opatřením bylo dosaženo vrácení více než devadesáti procent zcizené částky a hospodaření KC Maják bylo po vypořádání všech závazků uzavřeno v kladných číslech.

Projekt po dlouhá léta úspěšně plnil svou funkci a umožňoval mnoha mladým lidem trávit jejich volný čas smysluplnými aktivitami v křesťanském prostředí. To vše bylo možné díky mimořádnému nasazení mnoha dobrovolníků a diakonických pracovníků, díky dotacím města a státu, a také v neposlední řadě díky štědrým dárcům. Všem za tuto podporu vřele děkujeme.
Rada oblasti Evangelické církve metodistické rozhodla na svém zasedání dne 8. ledna 2019 o rozdělení a vrácení zbylé částky zpět dárcům:

Nad rámec stanov KC Maják a v dobré vůli a ve snaze podpořit důvěru dárců nabízí Rada oblasti všem donátorům, kteří centru za posledních šest let jeho činnosti – tedy mezi roky 2010 a 2015 – věnovali celkově více než 5.000,- Kč, možnost vrácení dvaceti procent jejich daru. (Výše tohoto podílu vychází z výše zůstatku.)


Pokud se Vás dané opatření týká a přejete si výše zmíněnou nabídku využít, prosíme Vás o zaslání této informace na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a to nejpozději do 31. července 2019.
V případě, že se rozhodnete této nabídky nevyužít, budou dané finanční prostředky použity pro službu dětem a mládeži v rámci ostatních projektů naší církve.
Velice Vám děkujeme za Vaši dosavadní podporu a přízeň.

­