Z předmluvy Daniela Ženatého:
 
Milí čtenáři, sestry a bratři v Kristu,Obalka denni cteni 2018 A
 
co výjimečného se stane v roce 2018, nevíme. Mnohé z toho bude mimo dosah našich sil. Mnohé ovšem sami ovlivníme, především tím, kolik lásky vydáme. Co výjimečného se však stalo před sto lety, v roce 1918, víme. Především skončila strašná světová válka. Utrpení pro většinu z nás nepředstavitelné. Vzniklo svobodné Československo. Později se sice rozpadlo, ale máme se rádi, Češi a Slováci. Také v církvích to tehdy začalo vřít. Výstupy z té největší, římskokatolické, vedly postupně ke vzniku Československé církve husitské. Sjednocením Evangelické církve helvetského vyznání s Evangelickou církví augsburského vyznání vznikla Českobratrská církev evangelická. Nastala svobodná doba mnoha nových počátků. Po sto letech víme, že svoboda pak po jednadvaceti letech skončila a trvalo dalších pade
sát let, než jsme se jí dočkali znovu.
 
Přeji Vám, milí čtenáři, aby Vás biblické úvahy potěšovaly i sílily pro každý nový den roku 2018. A vedly k odvaze střežit svobodu i dobrý život u nás i ve světě. To vše v moci Krista, který za nás zemřel, byl vzkříšen, sedí na trůnu a říká: „Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé“ (Zj 21,6).
 
Daniel Ženatý
 
Denní čtení objednávajte na tomto This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
­